Dự án

Xem nhiều

Lô hàng thiết bị máy móc đầu tiên đã được nhập về

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, lô máy móc thiết bị đầu tiên của dây chuyền công nghệ phục vụ cho “ Dự án khai thác và chế biến Graphite Yên Bái” đã được nhập về thành công.

01/02/2021 08:33:00

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ graphite yên bái

Hiện tại, Công ty TNHH Thương mại Ngọc Viễn Đông đang triển khai Dự án khai thác và chế biến Graphite Yên Bái bao gồm hai Dự án lớn

01/02/2021 08:30:25

Lô hàng thiết bị máy móc đầu tiên đã được nhập về

01/02/2021 08:33:00

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, lô máy móc thiết bị đầu tiên của dây chuyền công nghệ phục vụ cho “ Dự án khai thác và chế biến Graphite Yên Bái” đã được nhập về thành công.

Đây là đợt nhập máy đầu tiên cho Dự án khai thác và chế biến Graphite Yên Bái với hàm lượng Cacbon cao.”
Ngân hàng Agribank – CN Tây Hồ cùng Công ty TNHH Thương mại Ngọc Viễn Đông và nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra lo máy vừa nhập về.