Dự án

Xem nhiều

Tổng hợp hàng đi và dự kiến đi

Tổng hợp hàng đi và dự kiến đi trong tháng 2, tháng 3, tháng 4 - 2020.

01/02/2021 08:38:03

Thông tin chung về GRAPHITE

Graphite (hay còn gọi là “than chì”) là một hình thù mật độ thấp của nguyên tố carbon.

06/09/2024 02:40:26

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của VGG

06/09/2024 03:09:32

Hà nội, ngày 03/06/2024

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA VGG

1. Lắp đặt nhà máy tuyển nổi
Công suất: 1.000 tấn quặng/ngày đêm tương đương 40.000 tấn/năm
- Hàm lượng C đạt: 94-95%
Đuôi thải: <1%
- Tổng mức đầu tư: 35 tỷ

• Đặt hàng 40% đợt 1: 15 tỷ
Thanh toán sau 4 tháng: 20 tỷ
Thời gian đưa vào vận hành: 7 tháng (1/2025)
Giá thành sản xuất: 300 USD/tấn
Giá bán trung bình: 600 USD/tấn
Lợi nhuận: 300 USD × 40.000 tấn = 12 triệu USD/năm

2. Lắp đặt nhà máy tuyển hoá 98-99-99,95%C
-Công suất: 40.000 tấn/năm
Hàm lượng C đạt: 98-99-99,95% C
Tổng mức đầu tư: 35 tỷ

• Đặt hàng 40% đợt 1: 15 tỷ (dự kiến 1/2025)
• Thanh toán sau 4 tháng: 20 tỷ
Thời gian đưa vào vận hành sản xuất: 6/2025 Giá thành sản xuất: 200USD/tấn (chưa bao gồm nguyên liệu đầu vào)
Giá bán trung bình: 500USD/tấn
Lợi nhuận: 300USD × 40.000 tấn = 12 triệu USD/năm

3. Nhà máy nghiền về cầu 99,95% C
- Công suất: 10.000 tấn/năm
- Nghiền vê cầu: 7-17 micron
- Hàm lượng C: 99,95%
- Tổng mức đầu tư: 100 tỷ
• Đặt hàng 40%: 40 tỷ
• Thanh toán sau 4 tháng: 60 tỷ
Thời gian dự kiến đầu tư bắt đầu từ 1/2025 dự kiến tháng 6/2025 nhà máy đi vào hoạt động - Giá thành sản xuất: 1.700USD/tấn
- Giá bán trung bình: 2.700USD/tấn
Lợi nhuận: 1.000USD × 10.000 tấn= 10 triệu USD/năm Sau này VGG sẽ nâng công suất nghiền vê cầu lên 20-30.000 tấn/năm để đáp ứng nhu cầu làm pin lithium cho ô tô điện toàn thế giới.

4. Kết luận
- VGG sẽ đầu tư dần dần cho từng nhà máy để đạt hiệu quả như mong muốn, căn cứ vào tình hình tài chính doanh nghiệp và các thủ tục hành chính VGG cần có thêm thời gian để xử lý
- VGG cần có 10-20 tỷ vốn lưu động để dùng cho nhà máy hiện có
- Với tổng mức đầu tư 170 tỷ (chưa kể vốn lưu động) cho 3 nhà máy trên thì mỗi năm VGG thu được khoảng 34 triệu USD (chưa tính lợi nhuận của nhà máy hiện có) Lợi nhuận sẽ tăng lên khi VGG tiếp tục đầu tư cho nhà máy nghiền vê cầu 99,95 công suất 20-30.000 tấn/năm
Có được kết quả trên là do VGG đã đầu tư hơn 10 năm với tổng mức đầu tư 816 tỷ đồng rồi để sở hữu mỏ quý hiếm và nhà máy cũng như hạ tầng đã có sẵn. Giờ VGG chỉ cần có thêm chút nguồn lực là sẽ cất cánh bay cao bay xa trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Lượng